Đấu đá với Dư Luận Viên nhân mùa 30 tháng Tư

Các Dư Luận Viên vô Blog của tôi lý luận như thế này: “… nếu VNCH còn tồn tại…”. Khi tôi buồn về ngày 30 tháng Tư, tôi không nhất thiết buồn cho chế độ VNCH. 40 năm đã trôi qua rồi. Tôi chỉ muốn nói tới hiện tại và tương lai mà thôi. Cái đau của ngày 30 tháng Tư là dân tộc bị chia rẽ sâu xa, Kẻ Thù ngàn năm có lợi. Đó là hiện tại và tương lai nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam phải đối phó.

Các Dư Luận Viên cũng nói: “Nhờ ngày nầy đất nước mới thống nhất, dân tộc Việt Nam là một…”. Xin trả lời. Có hai cách thống nhất đất nước. Thống nhất bằng đường lối hòa bình, thuyết phục người anh em bất đồng chánh kiến (Cộng Sản – Không Cộng Sản), đó là trường hợp nước Đức. Và cách thứ hai là dùng vỏ lực đánh chết những ai không đồng ý với mình. Đó là cách của Cộng Sản Việt Nam. Cách thứ hai này đã tạo sự chia rẽ sâu xa trong lòng dân tộc. Tôi muốn đất nước thống nhất, tôi muốn dân tộc Việt Nam là một. Nhưng cách dùng vỏ lục đánh miền Nam đến cùng, không đạt được mục tiêu nầy. 40 năm sau Cộng Sản cai trị đất nước một mình, độc tài độc đoán, nắm hết báo chí, truyền thanh, truyền hình, nắm hết các hội đoàn, nắm tất cả v..v.. , cũng chưa thống nhất được lòng dân.

Các Dư Luận Viên cũng thường vô Blog của tôi lý luận: ” Thằng phản động, phản quốc, thằng Mỹ v.v..” Xin trả lời trước ngày 30 tháng Tư tôi là người Việt Nam. Do Cộng Sản quyết định dùng vỏ lực chiếm Sài Gòn, tôi đã ra đi. Chỉ đơn giản, là muốn sống, chạy khỏi vùng lửa đạn.

Sau này nhiều bạn khác ở miền Nam (Nam Trung Bắc và Việt gốc Hoa sống trong Nam), đã ra đi, đó là vì họ bị phân biệt đối xử, sống không nổi với Cộng Sản. Chỉ giản dị như vậy. Cộng Sản hay chưởi những người không đồng ý với họ là phản động, thế lực thù địch, Mỹ v.v.. Ngày nay nhiều người chưởi Cộng Sản cổng rắn cắn gà nhà, Ngụy, theo Tàu Cộng, thế lực thù địch v.v.. Chưởi nhau có lợi gì đâu. Hãy bình tĩnh suy nghĩ quyền lợi của dân tộc và đất nước đi. Tiếp tục chưởi nhau trong lúc Kẻ thù đang xây cơ sở quân sự ở Trường Sa, xâm phạm vùng biển Đông của Việt Nam có phải là thiếu suy nghĩ lâu dài không?

Các Dư Luận Viên còn nói: “Miền Nam tạo cuộc chiến này, chớ không phải Cộng Sản…”. Giống như hai đứa con nít đánh lộn đi mét Thầy Cô vậy. Nó đánh Em, Em không có đánh nó. 40 năm sau cuộc chiến rồi, giết chết không biết bao nhiêu người rồi, mà bây giờ còn lý luận vô trách nhiệm như vậy nữa sao?

Bây giờ Thầy đổ Bóng, Bóng đổ Thầy. Tôi là một người dân, chỉ muốn sống thôi. Mấy ông đừng đổ lỗi cho nhau, rồi bắn giết chúng tôi. Tuy nhiên nghĩ cho cùng, lý thuyết nổi dậy vỏ trang, lật đổ chánh quyền bằng bạo lực, thiết lập chế độ vô sản chuyên chế, đó là chủ thuyết của Lenin và sau này Mao Trạch Đông. Cụ Hồ đã được huấn luyện chiến thuật này ở Mạc Tư Khoa trước khi đưa về hoạt động ở Trung Quốc, sau đó mới về Việt Nam, chiếm miền Bắc, rồi miền Nam. Không có ông Diệm, cụ Hồ cũng sẽ áp dụng phương pháp giống hệt để đánh chiếm miền Nam. Cộng Sản gọi những cuộc nổi dậy này là giải phóng. (mời đọc chi tiết trong bài về Hồ Chí Minh).

Tuy nhiên các Dư Luận Viên thấy sai vấn đề cấp bách của đất nước trong hiện tại và tương lai. Vấn đề ngày nay không phải là ai lỗi, ai phải. 40 năm đã trôi qua rồi. Hãy nhìn nhận sự thật này, ngày 30 tháng Tư, và cách đối xử của Phe Thắng Cuộc đã tạo sự chia rẽ sâu xa trong lòng dân tộc. Vấn đề ngày 30 tháng Tư này là, chúng ta thật sự muốn hòa giải không? Hay chỉ muốn tuyên truyền, chiến tranh chánh trị, chưởi nhau như thời chiến? Nếu muốn Hòa Giải, có cách nào để Làm thay vì Nói?

Có hai cách hòa giải. Cách thứ nhất đang được Phe Thắng Cuộc làm. Giữ chánh quyền bằng bạo lực, và chiêu hồi dụ dỗ mọi người qui hàng. Cộng Sản thắng rồi. Cụ Hồ dặn chúng tôi đừng tắm máu miền Nam. Nghe theo lời cụ Hồ, chúng tôi chỉ cải tạo các anh, để các anh sống. Không có phân biệt đối xử, không có trại tập trung cải tạo (Cộng Sản nói vậy, nhưng không ai tin) . Quá khứ đã qua lâu rồi. Hãy sống yên ổn đi. Đừng bất đồng chánh kiến nữa.

Muốn thực hiện cách này, Cộng Sản nhất quyết diệu võ dương oai, làm cho dân chúng phải sợ sức mạnh của mình. Phải tổ chức ăn mừng ngày 30 tháng Tư thật lớn, làm rùm beng, để cho mọi người sợ Công Sản, mà đầu hàng.

Có cách Hòa Giải hay hơn, quân tử hơn, xứng đáng hơn, nếu Cộng Sản thật sự mạnh. Cộng Sản hãy thành thật hòa giải với người dân Việt Nam, trong nước và ngoài nước. Phải thành tâm muốn, ngưng tuyên truyền và hành động cụ thể. Hãy thỏa hiệp với người dân cả nước, không dùng võ lực chống lại nhân dân nữa, như bỏ tù, hay đánh đập người bất đồng chánh kiến, bắt bớ Blogger trong nước như Cộng Sản đang làm. Hòa hợp và hòa giải với dân tộc, thật sự thay vì tuyên truyền, chiến tranh chánh trị, như Cộng Sản đang làm.

Tôi thành thật muốn thấy dân tộc Việt Nam đoàn kết. Tôi thành thật muốn nước Việt Nam mạnh. Tôi chỉ là một người dân yếu đuối. Tôi không có quyền gì cả. Mong các lãnh tụ có quyền và có sức mạnh thành tâm suy nghĩ. Mong dân tộc được đoàn kết, đất nước độc lập thật sự.

Đó là đại khái những Comment tôi nhận được trong mùa Kỷ niệm 30 tháng Tư năm nay (2015).

Mời các bạn đọc thêm và xem hình ở Notes và Album sau đây:

Tháng Tư Đen (Black April) là gì?
https://www.facebook.com/notes/le-thanh-hoang-dan/th%C3%A1ng-t%C6%B0-%C4%91en-black-april-l%C3%A0-g%C3%AC/10153178989788467

Thuyền Nhân Việt Nam là gì?
https://www.facebook.com/notes/le-thanh-hoang-dan/thuy%E1%BB%81n-nh%C3%A2n-vi%E1%BB%87t-nam-l%C3%A0-g%C3%AC/10153179014938467

Phố Sài Gòn Nhỏ là gì?
https://www.facebook.com/notes/le-thanh-hoang-dan/ph%E1%BB%91-s%C3%A0i-g%C3%B2n-nh%E1%BB%8F-l%C3%A0-g%C3%AC/10153181060483467

Phố Sài Gòn Nhỏ ở quận Cam Cali
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.657637131036212.1073742228.441529119313682&type=3&uploaded=27

https://www.facebook.com/notes/le-thanh-hoang-dan/ph%E1%BB%91-s%C3%A0i-g%C3%B2n-nh%E1%BB%8F-%E1%BB%9F-qu%E1%BA%ADn-cam-cali/10153181798203467

Thăm viếng Phố Saigon Nhỏ Cali (Little Saigon)
https://lthdan04.wordpress.com/2011/09/02/tham-viếng-phố-saigon-nhỏ-cali-little-saigon/

https://www.facebook.com/notes/le-thanh-hoang-dan/cali-thăm-viếng-phố-saigon-nhỏ-little-saigon/10153135369498467

Đấu đá với Dư Luận Viên nhân mùa 30 tháng Tư
https://www.facebook.com/notes/le-thanh-hoang-dan/%C4%91%E1%BA%A5u-%C4%91%C3%A1-v%E1%BB%9Bi-d%C6%B0-lu%E1%BA%ADn-vi%C3%AAn-nh%C3%A2n-m%C3%B9a-30-th%C3%A1ng-t%C6%B0/10153178953703467

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s